Tài liệu hỗ trợ khách hàng
Đang xem danh mục

Worpdress

WordPress là gì?

Wordpress (WP) là phần mềm nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP và quản trị dữ liệu bằng MySQL. WP được ra đời vào năm 2003, bởi 2 tác giả Matt Mullenweg và Mike Little.Trước đây WP được biết đến như một mã nguồn để tạo blog cá nhân.…